تعداد

نوع دستگاه

۲

قیچی (گیوتین) به عرض ۶ متر و ضخامت ۲۰ میلیمتر

۱

قیچی به عرض ۳ متر و ضخامت ۳۰ میلیمتر

۷

دریل رادیال ۱۶۰ سانتی متر

۱

دستگاه برش مقاطع شماره ۲۰

۵۰

دستگاه های جـوش رکتیفایـر

۵۰

دستگـاه های جــوش Co2

۲

دستگاههای جوش زير پودری

۱۵

دستگاههاي برش اتوماتيك ريلی

۱

نورد ورق به عرض ۳۲۰  سانتيمتر  و ضخامت ۲۰ ميلی متر

۱

پرس هيدروليک سی تايپ ۱۶۰  تن

۱پرس ۱۰۰۰ تن دو جک به عرض سه متر
۱برش CNC به ابعاد ۵/۲ * ۶  متر  با پنج نازل
۱دریل CNC به ابعاد  ۳*۱٫۵  متر
۱فرز انيورسال  ۱۳۰ سانت
۱ماشین تراش ۲ متری