تعداد

نوع دستگاه

۲

کمپرسور دیزلی به ظرفیت ۹۰۰  cfm

۱

کمپرسور برقی  به ظرفيت ۵۰۰  cfm

۳

دستگاههای رنگ پاش ايرلس

۳

دستگاههای  پاشش  ماسه

۱

ماشين شات بلاست به ابعاد  ۶/۱ * ۲/۲ * ۱۲   متر  به ظرفيت ۱۰۰۰ تن در ماه

۱

شبکه هوای فشرده و مخزن  به ظرفيت ۶  متر مکعب