اصفهان -کيلومتر ۶۰ جاده شهرکرد – زرين شهر

بالاتر از پل کله جنب کچوئيه

آدرس :
اصفهان – سه راه سيمين – ساختمان اسپادانا – طبقه ۴ – واحد ۶

تلفکس : ۳۷۷۵۴۴۷۵-۰۳۱

تلفکس : ۳۷۷۵۶۷۱۲-۰۳۱

کد پستی : ۸۱۷۶۹۱۳۱۱۱

دفتر تهران

دفتر تهران : بلوار مرزداران – ابتدای خیابان ابراهیمی – برج الوند -واحد ۵۰۶جنوبی

تلفکس: ۴۴۲۰۳۶۵۲
تلفکس: ۴۴۲۰۳۶۷۸

Ftadbir @Yahoo.com

کارخانه ۱

استان تهران – حسن آباد – فشافویه – شهرک صنعتی شمس آباد – بلوار بهارستان – انتهای بلئار ازادی – نبش کوچه نرگس ۹

تلفن :
۰۲۱۵۶۹۰۹۱۵۲-۰۲۱۵۶۹۰۹۱۵۱
تلفن :
۰۲۱۵۶۹۰۹۱۵۴-۰۲۱۵۶۹۰۹۱۵۳

کارخانه ۲

اصفهان – کیلومتر ۶۰ جاده اصفهان شهرکرد – نرسیده به سه راهی زمان آباد – جنب روستای کچوئیه

تلفن : ۰۳۱۵۲۵۶۳۲۸۹

تلفن : ۰۳۱۵۲۵۶۳۲۹۰