اجرای عملیات خاکبرداری ، تحکیم ، شمع کوبی ،بتن ریزی و دیوار چینی بخش روباز تونل امیرکبیر تهران به طول ۲۳۰ متر

موقعیت: تهران خیابان ۱۷شهریور پایین تر از میدان شهدا

کارفرما: کنسرسیوم نیمرخ – ارسا

وزن سازه و مدت اجرا: ۱۵ ماه