ساخت ، سند بلاست ، رنگ آمیزی ، بارگیری و حمل اسکلت فلزی پل بزرگ دشتک

موقعیت: استان چهار محال و بختیاری شهرستان دشتک

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان چهار محال و بختیاری

وزن سازه و مدت اجرا: ۱۹۰۰ تن و مدت اجرای پروژه ۶ ماه می باشد