ساخت ، سند بلاست ، رنگ آمیزی ، بارگیری و حمل اسکلت فلزی پل کره بس

موقعیت: استان چهار محال و بختیاری جاده لردگان – بروجن

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان چهار محال و بختیاری

وزن سازه و مدت اجرا: ۶۰۰ تن و مدت اجرای پروژه ۲ ماه می باشد