ساخت ، سندبلاست ،رنگ آمیزی ، حمل و نصب اسکلت فلزی بلوک B پروژه مجتمع مسکونی عرفان

موقعیت: منطقه ۲۲ تهران

کارفرما: شرکت A.S.P

وزن سازه و مدت اجرا: وزن سازه ۴۰۰۰ تن و مدت اجرای پروژه ۸ ماه