ساخت ، سندبلاست ،رنگ آمیزی ، حمل و نصب اسکلت فلزی بلوک های G و F و C و B و A در فاز دوم پروژه مجتمع تجاری نارنجستان۲

موقعیت: استان مازندران شهرستان ایزدشهر کیلومتر ۸ جاده محمود آباد – نور

کارفرما: شرکت بین المللی توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر

وزن سازه و مدت اجرا: وزن سازه ۵۵۰۰ تن و مدت اجرای پروژه ۲۰ ماه می باشد.