ساخت ، سند بلاست ، رنگ آمیزی ، بارگیری ، حمل و نصب تیر های فلزی پل چم نار – چم خرم

موقعیت: استان چهار محال و بختیاری شهر سامان روستای چم خرم

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان چهار محال و بختیاری

وزن سازه و مدت اجرا: ۶۰۰ تن و مدت اجرای پروژه ۲ ماه می باشد