انجام کامل عملیات اجرایی فونداسیون ، ساخت و نصب اسکلت فلزی ، دیوارهای حائل و برشی و سقف ها

موقعیت: خراسان – مشهد میدان بیت المقدس

کارفرما: شرکت نیرو گستر فتح (سهامی خاص)

مدت اجرا: مدت اجرای پروژه ۱۵ ماه می باشد.