ساخت اسکلت فلزی مجتمع تجاری ، اداری ، اقامتی ، رفاهی ورزشی و آموزشی شیان

موقعیت: تهران ، لویزان

کارفرما: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

وزن سازه و مدت اجرا: وزن سازه ۲۲۰۰ تن ، مدت اجرای پروژه ۵ ماه و در حال ساخت می باشد.