ساخت ، رنگ آمیزی ، حمل و نصب اسکلت فلزی مجتمع مسکونی پارک الهیه

موقعیت: تهران خیابان شریعتی پل رومی خیابان استانبول خیابان حافظ کوچه بانویی

کارفرما: شرکت آ.س.پ(سهامی خاص)

وزن سازه و مدت اجرا: وزن سازه ۱۲۷۵ تن و مدت اجرای پروژه ۸ ماه