ساخت ، سند بلاست ، رنگ آمیزی ، بارگیری و حمل تیر های اصلی جرثقیل سقفی و سازه فلزی بام ساختمان نیروگاه گتوند علیا

موقعیت: سد گتوند در فاصله ۳۸۰ کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون و در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان می باشد.

کارفرما: شرکت نیمرخ (سهامی خاص)

وزن سازه و مدت اجرا: ۳۰۰ تن و مدت اجرای پروژه ۴ ماه می باشد