ساخت اسکلت فلزی تجهیزات کلاسفایر و باکت الویتور سیمان آبیک قزوین

موقعیت: کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران – قزوین

کارفرما: شرکت جهاد تحقیقات سپاهان

وزن سازه و مدت اجرا: وزن سازه ۴۷۰ تن و مدت اجرای پروژه ۳ ماه