نقشه کارگاهی ، ساخت ، سندبلاست ،رنگ آمیزی ، حمل و نصب اسکلت فلزی عرشه و پایلون تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع)

موقعیت پروژه: زنجان تقاطع بلوار شهید بهشتی – جاده بیجار – خیابان فردوسی

کارفرما: شرکت نصیر عمران آریا

وزن سازه و مدت اجرا: وزن سازه ۹۳۰ تن و پروژه در حال اجرا می باشد