• نیروگاه کارون 4

  • نیروگاه کوهرنگ

  • مجتمع مسکونی رویای کیش برجهای 1 و 5

  • تابلیه فلزی پل چم نار - چم خرم

  • مدول A پروژه احیاء مستقیم طرح شهید خرازی

    مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

  • سیمان شهرکرد

  • برف گیر و بهمن گیر راه دسترسی سد رودبار لرستان

  1. درباره فولاد تدبیر
  2. تازه ها

شرکت فولاد تدبیر اصفهان به منظور مشارکت در اجرای پروژه های صنعتی در سال 1383 در شهر اصفهان تأسیس و اقدام  به  احداث کارخانه  ساخت تجهیزات فلزی در حومه اصفهان نموده و در زمینه های زیر به فعالیت پرداخته است:

مشارکت در اجرای پروژه های ساختمانهای صنعتی
مشارکت در ساخت کارخانجات
مشارکت در ساخت سد ها
مشارکت در ساخت نیروگاه ها
اجرای ساختمانهای بلند طبقه با اسکلت فلزی بطور کامل
ساخت و نصب انواع سازه های فولادی
ساخت و نصب انواع سازه های فولادی کارخانجات
ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمانهای بلند طبقه
ساخت و نصب پلهای فلزی

IMAGE
انبار اوره مسجد سلیمان
ساخت اسکلت فلزی انبار اوره مسجد سلیمان
IMAGE
بانک مسکن بوشهر
ساخت اسکلت فلزی بانک مسکن بوشهر
IMAGE
برفگیر و بهمن گیر های راه دسترسی سد رودبار لرستان
احداث برفگیر ها و بهمن گیر های راه دسترسی سد رودبار لرستان
IMAGE
تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع)
پل روگذر تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع)

جدیدترین پروژه ها


IMAGE
بانک مسکن بوشهر
ساخت اسکلت فلزی بانک مسکن...
IMAGE
پایپرک های فلزی پتروشیمی دماوند
ساخت پایپرک های فلزی...
IMAGE
انبار اوره مسجد سلیمان
ساخت اسکلت فلزی انبار اوره...