درباره فولاد تدبیر

شرکت فولاد تدبیر اصفهان به منظور مشارکت در اجرای پروژه های صنعتی در سال 1383 در شهر اصفهان تأسیس و اقدام  به  احداث کارخانه  ساخت تجهیزات فلزی در حومه اصفهان نموده و در زمینه های زیر به فعالیت پرداخته است:

مشارکت در اجرای پروژه های ساختمانهای صنعتی
مشارکت در ساخت کارخانجات
مشارکت در ساخت سد ها
مشارکت در ساخت نیروگاه ها
اجرای ساختمانهای بلند طبقه با اسکلت فلزی بطور کامل
ساخت و نصب انواع سازه های فولادی
ساخت و نصب انواع سازه های فولادی کارخانجات
ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمانهای بلند طبقه
ساخت و نصب پلهای فلزی

جدیدترین پروژه ها


IMAGE
بانک مسکن بوشهر
ساخت اسکلت فلزی بانک مسکن...
IMAGE
پایپرک های فلزی پتروشیمی دماوند
ساخت پایپرک های فلزی...
IMAGE
انبار اوره مسجد سلیمان
ساخت اسکلت فلزی انبار اوره...