چارت سازمانی-1

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

مدیران ارشد

کارشناس سیویل از دانشگاه

بیرمنگام انگلستان

رئیس هیئت مدیره

 محمدعلی کوثری

 

کارشناس الکترونیک از دانشگاه

صنعتی خواجه نصیرالدین

مدیر عامل

داریوش محمودیه

 

کارشناس مکانیک از دانشگاه

بابل

مدیر کارخانه

محمود شکورخواه

 

کارشناس حسابداری از

دانشگاه خوراسگان

مدیر مالی

محمد دهقانی

 

دیپلم با 25 سال سابقه کار

مدیر پشتیبانی

سیروس قانونی

 

جدیدترین پروژه ها


IMAGE
بانک مسکن بوشهر
ساخت اسکلت فلزی بانک مسکن...
IMAGE
پایپرک های فلزی پتروشیمی دماوند
ساخت پایپرک های فلزی...
IMAGE
انبار اوره مسجد سلیمان
ساخت اسکلت فلزی انبار اوره...