امکانات نرم افزاری

انجام تست های PQR و تهیه W.P.S

تهیه برنامه زمانبندی با نرم افزارهای MSP و PRIMAVERA

کنترل پیشرفت پروژه ها با استفاه از نرم افزارهای مربوطه

تهيه نقشه های کارگاهی و ارائه  تکنولوژی ساخت

انجام کليه تستهای غير مخرب

              

جدیدترین پروژه ها


IMAGE
بانک مسکن بوشهر
ساخت اسکلت فلزی بانک مسکن...
IMAGE
پایپرک های فلزی پتروشیمی دماوند
ساخت پایپرک های فلزی...
IMAGE
انبار اوره مسجد سلیمان
ساخت اسکلت فلزی انبار اوره...