انبار اوره مسجد سلیمان

ساخت اسکلت فلزی انبار اوره مسجد سلیمان

توضیحات پروژه

ساخت اسکلت فلزی انبار اوره مسجد سلیمان

موقعیت پروژه

مسجد سلیمان

کارفرما

شرکت تکوین صنعت

وزن سازه و مدت اجرا

وزن سازه 2200 تن و پروژه در حال اجرا می باشد

             

جدیدترین پروژه ها


IMAGE
بانک مسکن بوشهر
ساخت اسکلت فلزی بانک مسکن...
IMAGE
پایپرک های فلزی پتروشیمی دماوند
ساخت پایپرک های فلزی...
IMAGE
انبار اوره مسجد سلیمان
ساخت اسکلت فلزی انبار اوره...