بانک مسکن بوشهر

ساخت اسکلت فلزی بانک مسکن بوشهر

توضیحات پروژه

ساخت ، رنگ آمیزی ، حمل و نصب اسکلت فلزی بانک مسکن بوشهر

موقعیت پروژه

بوشهر

کارفرما

شرکت عمرانی مسکن گستر

وزن سازه و مدت اجرا

وزن سازه 1000 تن و مدت اجرای پروژه 11 ماه

              

جدیدترین پروژه ها


IMAGE
بانک مسکن بوشهر
ساخت اسکلت فلزی بانک مسکن...
IMAGE
پایپرک های فلزی پتروشیمی دماوند
ساخت پایپرک های فلزی...
IMAGE
انبار اوره مسجد سلیمان
ساخت اسکلت فلزی انبار اوره...